ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 08, 2013

വമ്പിച്ച ആദായ വില്‍പ്പന

ഓണം പ്രമാണിച്ച് വലിയ ഉള്ളി,ചെറിയ ഉള്ളി തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളുടെ ബഹുവര്‍ണ്ണ ചിത്രങ്ങള്‍ (അടുക്കളയിലും ഡൈനിംഗ് റൂമിലും ചുമരില്‍ തൂക്കാവുന്നത്)വന്‍ വിലക്കുറവില്‍ വിറ്റഴിക്കുന്നു.
ഓണപ്പൂക്കളം തീര്‍ക്കുന്നതിലേക്കായി നാടന്‍ പൂക്കളുടെ ചിത്രങ്ങളും ലഭ്യമാണ്.25ചിത്രങ്ങളുടെ 'ഫാമിലി ബോക്സ്‌ 'വാങ്ങുമ്പോള്‍ 15കിലോ പൂര്‍ണ്ണമായും നിറച്ച LPGസിലിണ്ടറിന്റെ ത്രീഡി പോസ്റര്‍ തികച്ചും സൌജന്യം!