ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2010

മുഖമൊഴി


എന്റെ തോന്നലുകൾ,നിരീക്ഷണങ്ങൾ,ഭാവനകൾ,ചിന്തകൾ-
അതു ചിലപ്പോൾ അസത്യമാകാം,അരുചികരമാകാം-അതു 
ഞാനിവിടെ കുറിക്കാം.അതു കവിതയാകാം-കഥയാകാം-മറ്റെ
ന്തെങ്കിലും വ്യവഹാര രൂപമാകാം.ആരെങ്കിലും ഇതുവായിക്കു
ന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം.പ്രതികരണങ്ങൾക്കു സ്വാഗതം-----
മറ്റൊരു കാര്യം!എന്റെ ബ്ലോഗ് വായനക്കാരായ സ്നേഹിതര്‍ക്ക്
-പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപകര്‍ക്ക്-സഹായകരമായ എന്തെങ്കിലും ഈ ബ്ലോഗ് വഴി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ട്.എന്തൊക്കെ ആയി
ത്തീരുമോ എന്തോ?കാത്തിരുന്ന് കാണാം!

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ജ്യോതി പറഞ്ഞു...

സ്നേഹതീരത്തിന് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും

best destinations in himachal pradesh പറഞ്ഞു...

fabulus one.
absolutely amazing.