ഞായറാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2010

മുഖമൊഴി


എന്റെ തോന്നലുകൾ,നിരീക്ഷണങ്ങൾ,ഭാവനകൾ,ചിന്തകൾ-
അതു ചിലപ്പോൾ അസത്യമാകാം,അരുചികരമാകാം-അതു 
ഞാനിവിടെ കുറിക്കാം.അതു കവിതയാകാം-കഥയാകാം-മറ്റെ
ന്തെങ്കിലും വ്യവഹാര രൂപമാകാം.ആരെങ്കിലും ഇതുവായിക്കു
ന്നുണ്ടെങ്കിൽ സന്തോഷം.പ്രതികരണങ്ങൾക്കു സ്വാഗതം-----
മറ്റൊരു കാര്യം!എന്റെ ബ്ലോഗ് വായനക്കാരായ സ്നേഹിതര്‍ക്ക്
-പ്രത്യേകിച്ചും അധ്യാപകര്‍ക്ക്-സഹായകരമായ എന്തെങ്കിലും ഈ ബ്ലോഗ് വഴി ചെയ്യാന്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ട്.എന്തൊക്കെ ആയി
ത്തീരുമോ എന്തോ?കാത്തിരുന്ന് കാണാം!

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

ജ്യോതി പറഞ്ഞു...

സ്നേഹതീരത്തിന് എല്ലാ വിധ ആശംസകളും

best destinations in himachal pradesh പറഞ്ഞു...

fabulus one.
absolutely amazing.

Padmavati Hindi Movie Songs Download പറഞ്ഞു...

You have written amazing blog.

robot 2.0 songs download പറഞ്ഞു...

Amazing post