ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 11, 2011

.എല്ലാം ആഘോഷമാക്കാം

  • കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള മെഡിക്കല്‍ എന്‍ഡ്രെന്‍സ് കല്പം ,എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് എന്‍ഡ്രെന്‍സ് എണ്ണ,രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള വായുഗുളിക തുടങ്ങി എല്ലാമടങ്ങിയ `സമ്പൂര്‍ണ്ണ എന്‍ഡ്രെന്‍സ് കിറ്റ്` ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്!
  • തക്കാ‍ളി,ഉള്ളി തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറികളുടെ ബഹുവര്‍ണ്ണ ത്രി.ഡി പോസ്റ്ററുകള്‍-അടുക്കളയില്‍ അലങ്കരിക്കാവുന്നത്-ഇപ്പോള്‍ കുറഞ്ഞവിലയില്‍ വില്‍പ്പനയില്‍!
  • മൂന്നുറീത്ത് ഒന്നിച്ചുവാങ്ങുമ്പോള്‍ ഒരു പൈന്റ് ഫ്രീ!
  • ഇപ്പോള്‍ തീര്‍ത്തും ഉപയോഗശൂന്യമായ കിണ്ടി,കോളാമ്പി,അമ്മി,അച്ഛന്‍,അമ്മ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷകമായ വിലയ്ക്ക് ഞങ്ങള്‍ക്കുതന്ന് വീട് വെടിപ്പാക്കുക!

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: